Voldgiftskommissionen

Kommission for Voldgift og ADR. Dette unikke organ fungerer som ICC Dispute Resolution Services' tænketank og samler nogle af de mest fremtrædende eksperter inden for tvistløsning.

For at navigere igennem de juridiske og teknologiske forandringer, arbejder kommissionen proaktivt med at forme og foreslå opdateringer til reglerne om tvistløsning benyttet i ICC's Dispute Resolution Services. Den fokuserer på at analysere retlige og proceduremæssige spørgsmål relateret til voldgift og ADR, med det formål at fremme adgangen til retfærdighed og effektivitet i tvistløsning. Gennem Task Forces og arbejdsgrupper producerer kommissionen praktiske vejledninger, værktøjer, anbefalinger, og modelklausuler, som offentliggøres både online og i trykt format for at støtte praktikere og virksomheder.
Kommissionen består af over 1.300 medlemmer fra over 100 lande, inklusive advokater, interne jurister, voldgiftsmænd, mæglere, og akademikere, som alle bidrager til arbejdet med tvistløsning. Den afholder møder mindst to gange årligt for at diskutere og godkende nye rapporter og vejledninger. Derudover samles kommissionens styregruppe regelmæssigt for at koordinere kommissionens overordnede strategi og initiativer, herunder etablering af nye arbejdsgrupper.

Task Force, der adresserer spørgsmål om korruption i international voldgift

Denne Task Force har til formål at undersøge eksisterende tilgange til anklager eller tegn på korruption i tvister og at formulere vejledning for voldgiftsretter om, hvordan sådanne hændelser skal håndteres. Task Forcen drager fordel af et tæt samarbejde med ICC's Corporate Responsibility and Anti-Corruption Commission og the International Bar Association (IBA).

Arbejdsgruppe om bestemmelser om fremskyndet procedure og opdatering af kommissionsrapporter

Denne arbejdsgruppe har til formål at undersøge nuværende praksis for fremskyndet procedure og opdatere eksisterende rapporter og vejledninger udstedt af kommissionen, i lyset af nyligt indførte bestemmelser i ICC's voldgiftsregler og de seneste udviklinger inden for international tvistløsning.