Kommission for told og handelsfacilitering

Kommissionen består af medlemmer fra hele verden, der arbejder med at fremme told-, handelspolitik-, transport-, forsikrings- og logistik spørgsmål, som påvirker lokal, regional og global handel. Kommissionens primære mål er at overvinde handelsbarrierer, innovere inden for forsyningskæden og sikre fri bevægelighed af varer for handlende på globalt plan. Det positive resultat af kommissionens arbejde ses tydeligt i den dramatiske stigning i volumen og værdi af daglige internationale handelstransaktioner, især inden for fragt, logistik, forsyningskædehåndtering og told.


Kommissionens arbejde fokuserer på toldreform og modernisering, implementering af transparente, forenklede og harmoniserede toldpolitikker og -procedurer samt fremme af konkurrencedygtige og effektive transportmarkeder på verdensplan. Kommissionen arbejder tæt sammen med forskellige organisationer for at tackle problemer relateret til harmonisering af toldprocedurer og handelsfacilitering.