Kommissionen for told og handelsfacilitering)


Commission on Customs and Trade Facilitation (Kommission for told og handelsfacilitering) Liberaliseringsinitiativer af verdenshandelen og investeringer har øget det internationale erhvervslivs opmærksomhed i forhold praktiske hindringer relateret til den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser og investeringer på tværs af grænserne, især dem, der vedrører toldpolitik og transportmarkeder. Kommissionens arbejde fokuserer bl.a. på reformeringen og moderniseringen af told- og afgiftsområdet, sikringen af transparente implementeringsprocesser, anvendelsen af simplificerede og harmoniserede toldpolitikker og procedurer samt promoveringen af konkurrencedygtige og effektive transportsystemer verden over.