Kommission for markedsføring og reklame

Kommissionen vejleder om det stadigt skiftende landskab inden for moderne markedsføring og reklameproblematikker og fremmer effektiv selvregulering, der er harmoniseret med bedste praksis på verdensplan. ICC fremhæver fordelene ved selvregulering som et middel til at sikre forbrugertillid og bevare et dynamisk marked, hvor innovation trives. Selvregulering indebærer, at reklame-, markedsførings- og medieindustrien fastsætter frivillige regler og standarder for praksis, der går ud over deres juridiske forpligtelser, hvilket opbygger tillid hos forbrugerne ved at sikre reklamer, der er ærlige, lovlige, anstændige og sandfærdige.


Først introduceret i 1937 og implementeret i over 35 lande indtil videre, er "Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice" guldstandarden for selvregulering og har fungeret som hjørnestenen i de fleste eksisterende selvregulerende systemer. ICC's kodekser forbliver relevante på grund af deres fleksibilitet i anvendelsen af lokal lovgivning og kultur, samtidig med at de regelmæssigt opdateres og tilpasses for at imødekomme nye praksisser og teknologiudviklinger. Kodekserne produceres med bred konsultation blandt industrirepræsentanter og eksperter både inden for og uden for ICC's medlemskab for at sikre omfattende støtte og konsensus.