Kommissionerne


Oversigt over Kommissionerne

Kernen i ICC finder sted i de globale kommissioner, der består af eksperter fra hele verden. Det er i disse kommissioner, eller arbejdsgrupper, at retningslinjer og kodeks for international handel diskuteres, udarbejdes og revideres.

Der findes kommissioner indenfor en lang række forskellige fagområder, herunder trade finance, told, voldgift, CSR, skattepolitik og miljø.

Hvis du vælger at deltage i arbejdet som dansk ekspert kan du indgå i arbejdet i de globale kommissioner og dermed sætte dit aftryk på de retningslinjer, som kommer til at gælde for din branche. I tilføjelse til de globale kommissioner findes ofte nationale ’skyggekommissioner’ hvor danske eksperter mødes med henblik på at drøfte aktuelle emner og for at opnå enighed om danske positioner.

Her kan du læse mere om ICC’s forskellige kommissioner.