Kommission for handelsret og handelspraksis

Kommissionen arbejder for at fremme international handel ved at facilitere et balanceret rammeværk for internationale B2B transaktioner. Kommissionen samarbejder regelmæssigt med nøgleorganisationer som UNCITRAL, UNIDROIT og HHCH.

Kommissionen udvikler praktiske værktøjer, der hjælper praktiserende jurister med at navigere i kompleksiteten af international handelsret.

Kommissionen laver kontraktmodeller som standardiserer og forenkler internationale handelstransaktioner og tilbyder et pålideligt rammeværk, der mindsker behovet for omfattende forhandlinger.

Gruppen arbejder med Incoterms-reglerne tilbyder standardiserede definitioner og praksisser for almindelige kontraktlige salgsbetingelser, hvilket er afgørende for at forenkle global handel ved at klarlægge sælgeres og køberes ansvar.

Medlemskabet består primært af individuelle advokater specialiseret i handelsret og praksis. Der er en stigende interesse for at udvide dette medlemskab til at omfatte flere in-house jurister fra store virksomheder for at diversificere ekspertisen og perspektiverne i kommissionen.