Kommissionen for handelsret og handelspraksis


Commission on Commercial Law and Practice (Kommission for handelsret og handelspraksis)

Kommissionen forbereder standardregler, guidelines samt modelkontrakter til facilitering af international handel, og samarbejder med FN’s Kommission for International Handelsret, FN’s Økonomiske Kommission for Europa, det internationale institut for privatret og øvrige internationale organisationer.