Kommission for skat

ICC's skattekommission bidrager med viden og ekspertise til at forme langsigtede globale løsninger, der adresserer beskatning og fremmer et konsistent globalt skattesystem, der understøtter grænseoverskridende handel og investeringer.

Kommissionens arbejde omfatter international og regional udvikling, hvor den fokuserer på skattespørgsmål, der påvirker både globale og regionale landskaber. Målet er at påvirke politik og praksis på disse områder.

Kommissionen deltager aktivt i diskussioner om global skattereform ledet af OECD, med særligt fokus på den digitale økonomi og etableringen af en global minimumsskat. Desuden engagerer kommissionen sig i FN's skattereformer, hvilket fremhæver dens rolle i væsentlige skifte i global skattepolitik.

Som permanent observatør i OECD har ICC direkte indflydelse på løbende diskussioner og reformer inden for organisationens rammer. Skattekommissionen afholder årlige møder i New York og Genève for at drøfte fremskridt, sætte mål og udarbejde strategier for fremtidige handlinger. Derudover etableres arbejdsgrupper for at fokusere på specifikke områder af skattepolitik og -reform, hvilket sikrer målrettet og effektivt engagement.