Kommissionen for skat


Commission on Taxation (Kommission for skat)

Kommissionen behandler større politiske emner, som har almen interesse for det internationale erhvervsliv, hvilket bl.a. indebærer analyser af udviklingen indenfor international finanspolitik og lovgivning samt fremførslen af erhvervslivets synspunkter på offentlige og mellemstatslige projekter, som påvirker beskatningen. Kommissionen er sammensat af internationale skatteeksperter fra det offentlige og private erhvervsliv, med repræsentanter fra verdens største virksomheder og konsulentbureauer.