Banking Commission (Bankoommissionen)

ICC's Globale Bankkommission er den førende standardiseringsorgan for internationale handelsfinansieringstransaktioner. Den gennemfører projekter inden for handelsfinansieringsområder som digitalisering, bæredygtighed, finansiel kriminalitet, eksportfinansiering og supply chain-finansiering.

Vores dagsorden: Ledelse og vejledning inden for Trade Finance
Kommissionen er en udbyder af regler og standarder samt et større forum for diskussion af Trade Finance. Den skaber og kontrollerer de globalt anerkendte ICC-bankregler og tilbyder udtalelser og vejledningspapirer. Kvartalsvise udtalelsessessioner er lukkede møder og tjener til debat om forespørgsler modtaget vedrørende fortolkning og afklaring af ICC's Bankkommissions regler. Kommissionen fører også an i initiativer inden for handelsfinansiering, fungerer som et større forum for praktikere inden for handelsfinansiering, hvor de mest ambitiøse og innovative forbedringer for branchen diskuteres og ledes. De halvårlige kommissionsmøder er en af de største samlings- og diskussionsplatforme inden for Trade Finance og varer normalt tre fulde dage med sessioner.

Hvordan vi arbejder

Medlemskab: Delegerede nomineres af ICC's nationale komiteer, der vælger medlemmer fra deres lokale medlemskab til at tjene i Kommissionen.

Møder: Kommissionen mødes to gange om året (virtuelt eller hybrid).

Lederskab: Internationale eksperter på deres felt fra forskellige regioner for at hjælpe med at sikre, at Kommissionen opnår sine mål og strategi.

Sekretariat: ICC's sekretariat styrer projekter og initiativer drevet af Kommissionen, arbejder med medlemmer og nationale komiteer for at sikre, at Kommissionens prioriteter opfyldes.

Vores indflydelse

Bankkommissionens fora bidrager til en bedre forståelse af Trade Finances rolle i den virkelige økonomi, mens dens vejledning og anbefalinger er uden sidestykke i verden af handelsfinansiering. Bredt anerkendte regler fastsat af ICC, såsom UCP600 eller URC 522, letter handelsfinansieringstransaktioner på tværs af jurisdiktioner. Vores team af tekniske rådgivere og medlemmer af Issue Briefings-initiativet tilbyder vejledningspapirer om specifikke spørgsmål i det virkelige liv inden for handelsfinansiering. Kommissionen arbejder også for retfærdige regulatoriske ændringer i overensstemmelse med interesserne i handelsfinansieringsfællesskabet ved at give input til forskellige organisationer, fora og myndigheder såsom EU og OECD.

Primære arbejdsområder

ICC's bankregler
Fastlæggelse af internationalt anerkendte bankregler (UCP600, URDG 758, ISDGP, ISBP, URC 522, eUCP, eURC, URDTT) og håndtering af ICC's officielle udtalelser om ICC-regler samt DOCDEX tvistløsningsmekanismen sammen med ICC's Center for Mindelig Tvistløsning (ADR).


ICC's Handelsregisterprojekt
I årlige publikationer måler rapporten global kreditrisiko i handel og eksportfinansiering ved at indsamle data fra mere end 20 medlemsbanker. Det er en uovertruffen informationskilde om den lave risiko ved handelsfinansiering.


Standarder for bæredygtig handel og Trade Finance
Rammen har til formål at tilbyde arbejdsdygtige definitioner for bæredygtig handel og Trade Finance ved at udnytte eksisterende standarder gennem to bæredygtighedsdimensioner og fem handelskomponenter. Dette er et tværkommissionsinitiativ, der gøres i samarbejde med kommissionen for Energi & Miljø.

Digitaliseringsarbejde
I samarbejde med Digital Standard Initiative (DSI) driver kommissionen arbejdsgrupper relateret til digitalisering og flere initiativer såsom Standards Toolkit og kapacitetsopbygningsaktiviteter.

Regulatorisk advocacy
Bankkommissionen engagerer sig regelmæssigt med myndigheder, internationale organisationer og fora for at fremme interesserne i fællesskabet for handelsfinansiering.

Arbejdsgrupper og task forces

- WG Digitalisation in Trade Finance – commercialisation of e-Rules and APIs

- WG Regulatory Advocacy

- WG Sustainable Trade Finance

- Global Supply Chain Finance Forum (coalition)

- Technical advisors issue briefing (One member per NC)

- Peer group TF Financial Crime Risk and Policy

- TF Legal Committee

- TF Guarantees

- Global Export Finance Forum

- Data set validation (with ICC DSI)

Kontakt info@iccdanmark.dk hvis du vil vide mere om det internationale og nationale arbejde i kommissionen.