Kommission for handel- og investeringspolitik

Kommissionen arbejder for at fremme grænseoverskridende handel og investeringer, samt en åben global økonomi, der støtter jobskabelse, bæredygtig udvikling og forbedrer levestandarder. Gennem sine aktiviteter sigter kommissionen mod at forme globale handels- og investeringspolitikker. Med ekspertise fra førende handels- og investeringsprofessionelle fra forskellige sektorer verden over, udnytter kommissionen ICC's globale netværk til at levere praktiske forretningsinput til udvikling og implementering af handelsregler og -reguleringer.


Kommissionen engagerer sig aktivt i udviklingen af fælles industripositioner og fremmer politikker, der faciliterer global handel og investering gennem WTO samt andre mellemstatslige og regionale organisationer. Kommissionen leverer forretningsindsigt og teknisk ekspertise om handelsrelaterede spørgsmål til politikere og andre interessenter. Derudover arbejder kommissionen på at fremme dialog og samarbejde mellem diverse interessenter for at tackle fælles udfordringer og udnytte muligheder inden for det globale handels- og investeringslandskab. Endelig holder kommissionen sine medlemmer opdateret om væsentlige politiske udviklinger og faciliterer en udveksling af erfaringer om nye tendenser, som kan påvirke vores felt.