Kommissionen for handel og investeringspolitik


Commission on Trade and Investment Policy (Kommission for handel og investeringspolitik)

Kommissionen for handel- og investeringspolitik er en stor tilhænger af det multilaterale handelssystem, som garanterer ensartethed og forudsigelighed ved globale handelspolitiske forhandlinger. Netop denne garanti for ensartethed og forudsigelighed er et afgørende parameter for virksomheder, som handler og investerer på tværs af grænser, og er i sidste ende med til at bekæmpe protektionisme. Kommissionen har fulgt forhandlingerne i Doha-forhandlingsrunden meget nøje siden lanceringen af runden i 2001 og har bidraget med detaljerede politiske henstillinger til WTO-medlemmerne vedrørende vigtige forhandlingsspørgsmål.