Voldgift og ADR


Voldgift i regi af ICC

ICC er rammen om verdens førende institut for international voldgift ’The ICC Court of Arbitration’. Instituttet har sæde i Paris og består af en domstol, der er sammensat af repræsentanter for de enkelte medlemslande i ICC. Medlemmerne er personer med indgående erfaring i international voldgift. Domstolen støttes af en stab af særdeles kompetente jurister, der forbereder sagerne.

ICC voldgiftsregler 
Grundlaget for en voldgift er Rules of Arbitration, der udstikker de processuelle rammer. Til grund for regelsættet ligger mange års erfaringer, der sikrer, at voldgiftsbehandlingen er tilpasset alle verdens retskulturer.

ICC International Voldgiftsret
Selvom den enkelte voldgiftsdomstol træffer sin afgørelse i fuld uafhængighed, så overvåger ICC Court of Arbitration, at det sker med overholdelse af fundamentale retsgarantier, samt at den afsagte voldgiftskendelse er udformet, så den opfylder de internationale betingelser (New York konventionen) for fuldbyrdelse. Herved sikres den høje kvalitet af voldgiftsarbejdet i ICC, hvilket er baggrunden for institutionens stærke omdømme.