ICC Hovedkvarteret


Paris

ICCs globale hovedkvarter beskæftiger i dag ca. 200 ansatte, som repræsenterer mere end 30 forskellige nationaliteter. Det internationale sekretariats hovedopgave består i at udvikle, varetage og videreformidle ICCs hovedbudskaber og indsatsområder. Det sker i tæt samarbejde med de 130 regionale ICC kontorer.

Følgende afdelinger er tilknyttet ICC’s hovedkvarter i Paris:

• Policy og erhvervspraksis
• Konfliktløsningsservices
• Uddannelse og konferencer
• Publikationer
• World Chambers Federation
• Nationale kommiteer og medlemskab
• Ekstern kommunikation
• Finans og administration
• Information teknologi (IT)
• Generelle services

Postadresse: ICC Global Headquarters, 33-43 avenue du President Wilson, 75116 i Paris.
Postadresse: ICC Danmark, Børsen, 1217 København K.

Læs mere her: https://iccwbo.org/