Læs mere


ICC Danmark er det danske sekretariat for International Handelskammer (ICC).

Med over 6,5 millioner medlemsvirksomheder og -foreninger og lokale kontorer i næsten 100 lande over hele verden er ICC en global erhvervsorganisation, der arbejder for at fremme frihandel og vækst for virksomheder over hele verden.

Det danske kontor for ICC repræsenterer mere end 140 medlemsvirksomheder og -foreninger. ICC Danmark repræsenterer danske synspunkter i ICC's tekniske udvalg, kommissioner og i organisationens politiske arbejde.

ICC arbejder for at:
• Fremme frihandel og fri konkurrence
• Sikre stabile, harmoniserede regler og standarder i international handel
• Fremme frivillige koder for samarbejde og handel mellem virksomheder

Danmarks bestyrelse består af repræsentanter fra de største danske erhvervsorganisationer: Dansk Industri, Dansk Handelskammer, Dansk Shipping og Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen er ansvarlig for ICC Danmarks strategi, handlingsplan og vedtagelse af alle beslutninger vedrørende organisationens økonomiske anliggender.

At være medlem af ICC Danmark giver dig adgang til et globalt netværk bestående af 6,5 millioner medlemmer samt lokale kontorer over hele verden. ICC's globale repræsentation giver platformen for en effektiv tidlig varslingsevne, der giver indsigt i kommende politikker eller protektionistiske foranstaltninger. Ligeledes sætter ICC's arbejde med selvregulering og tekniske retningslinjer rammen for virksomheders handel. Over hele verden og på tværs af industrier.

ICC Danmark organiserer en række forskellige begivenheder, orienteringer og seminarer i løbet af et år. Fokus er på forskellige emner af relevans for private virksomheder og global handel, strækkende fra CSR og anti-korruption til handelsfinansiering, international handel og transport.

Hvert år i november afholdes den årlige ICC-middag, hvor topchefer, politikere og andre nøgleinteressenter samles til en højprofileret middag med fremtrædende gæstetaler.

ICC's brede vifte af publikationer giver vejledning og vigtige indsigter i handelsrelaterede emner, herunder voldgift, bank & handelsfinansiering, incoterms, modelkontrakter, international forretning osv. Tøv ikke med at kontakte os for yderligere information eller specifikke forespørgsler.


Vil du gerne vide mere om ICC og hvordan du kan bruge os til at styrke din virksomhed?

Kontakt info@iccdanmark.dk