Historien bag


ICC – det internationale erhvervslivs talerør gennem 95 år

Det internationale handelskammer, International Chamber of Commerce (ICC), blev grundlagt i 1919 med det hovedformål, at samle og repræsentere virksomheders interesser verden over. Gennem årene har ICC påtaget sig en central rolle indenfor både international handel og forretning. Det er i regi af ICC organisationen, at mange af de internationale regelsæt, mekanismer og standarder, som anvendes i international handel, er udviklet.

De oprindelige fem lande, som udgjorde ICCs kerne, er i dag ekspanderet til over 130 lande, og ICC er blevet en af verdens største erhvervsorganisationer med over 6,5 millioner medlemmer. Dermed giver medlemskab af ICC også adgang til et unikt globalt netværk. Blandt organisationens medlemmer er nogle af verdens største multinationale selskaber samt små- og mellemstore virksomheder.

Meget af det tidlige ICC arbejde blev sat i værk af organisationens første præsident, Etienne Clémentel, en forhenværende fransk handelsminister. Under hans ledelse blev det internationale sekretariat i Paris oprettet. Etienne Clémentel var også en af de medvirkende kræfter bag skabelsen af ICC International Court of Arbitration i 1923.


ICC blev i 1946 tildelt rådgivende status af højeste niveau af De Forenede Nationer (FN), og har siden repræsenteret den private sektor gennem en bred vifte af aktiviteter med FN og dets specialiserede organisationer. Som det internationale erhvervslivs talerør indenfor områder som handelsliberaliseringer, globale investeringer og bæredygtig økonomisk udvikling er ICC en varm fortaler af det globale multilaterale handelspolitiske samarbejde i regi af WTO. Ved den seneste ministerielle konference på Bali i december 2013 deltog ICC som en central drivkraft og fortaler for indgåelsen af en faciliteringsaftale for handel, der ifølge ICCs beregninger ville kunne skabe op mod US$ 1 billion i øget eksport på verdensplan.

For at imødekomme medlemmernes behov har ICC udvidet sine aktiviteter gennem årene. ICC Commercial Crime Services, der er baseret i London, blev grundlagt i 1980erne til at håndtere de forskellige aspekter af kommerciel kriminalitet, mens The World Chambers Federation fungerer som centralt knudepunkt for handelskamre verden over.