Bestyrelse

ICC Danmarks bestyrelse består af repræsentanter fra hovedorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier samt Landbrug og Fødevarer.
Bestyrelsen er sammensat af de repræsentanter, som udpeges af de fire hovedorganisationer.

Bestyrelsen er ansvarlig for ICC Danmarks strategi og handlingsplan og vedtager alle de beslutninger, som relaterer sig til organisationens finansielle anliggender. Én gang årligt afholdes der generalforsamling, som samtidig udgør organisationens årlige bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet er forbeholdt ICC Danmarks bestyrelsesmedlemmer.

https://www.linkedin.com/in/asger-krogsgaard-84b68779/

Landbrug & Fødevarer

Formand Asger Krogsgaard
https://www.linkedin.com/in/brianamikkelsen/
https://www.linkedin.com/in/jacobmeldgaard/

Danske Rederier

Jacob Meldgaard
https://www.linkedin.com/in/anne-h-steffensen/

Danske Rederier

Anne H. Steffensen
https://www.linkedin.com/in/jens-mathiesen-187b7114/

Dansk Erhverv

Jens Mathiesen
https://www.linkedin.com/in/henrik-burkal/

Dansk Erhverv

Henrik Burkal
https://www.linkedin.com/in/lars-sandahl-s%C3%B8rensen/

Dansk Industri

Lars Sandahl Sørensen
https://www.linkedin.com/in/thomas-bustrup-aa23903/

Dansk Industri

Thomas Bustrup
https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8ren-s%C3%B8ndergaard-3772a65a/

Landbrug & Fødevarer

Søren Søndergaard
https://www.linkedin.com/in/merete-juhl/

Landbrug & Fødevarer

Merete Juhl