Tietgen fonden

Tietgen Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond.

Fondens formål er at uddele hædersgaver til en medborger, der ved initiativ og foretagsomhed har
gjort sig særlig fortjent af vort land, eller støtte af institutioner i erhvervslivets tjeneste.

 

Se Tietgen fondens bestyrelse her:

https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8ren-s%C3%B8ndergaard-3772a65a/

Landbrug & Fødevarer

Søren Søndergaard
https://www.linkedin.com/in/jens-mathiesen-187b7114/

Dansk Erhverv

Jens Mathiesen
https://www.linkedin.com/in/thomas-bustrup-aa23903/

Dansk Industri

Thomas Bustrup
https://www.linkedin.com/in/jacobmeldgaard/

Danske Rederier

Jacob Meldgaard