Vil du repræsentere Danmark i det internationale ICC-arbejde?

Hvad indebærer det at repræsentere Danmark i ICC-regi? 

Netværk: Ved at være en del af ICC vil repræsentanterne have mulighed for at netværke med beslutningstagere, erhvervsfolk og repræsentanter fra andre lande. Dette netværk kan være vigtigt for at fremme danske interesser og for at skabe forretningsmuligheder for danske virksomheder. Man får mulighed for at deltage i ICC Danmarks traditionsfyldte årsmiddag i Børssalen. 

Informationsdeling: Repræsentanterne vil sikre tidligt modtagelse af vigtig information om internationale erhvervstendenser, lovgivning, konventioner og andre relevante emner. De vil også have mulighed for at dele Danmarks erfaringer og bedste praksis med det internationale samfund. 

Påvirkning af beslutningstagning: Gennem deltagelse i ICC's møder, arbejdsgrupper og kommissioner vil repræsentanterne have mulighed for at påvirke de beslutninger, der træffes, så de i større grad afspejler danske interesser. 

Fremme handel: ICC arbejder for at fremme international handel. Ved at repræsentere Danmark kan man arbejde for at sikre, at handelsregler, standarder og praksis gavner danske virksomheder 

Overblik over kommissionerne: 

 • Kommissionen for Voldgift og ADR
 • Bank kommissionen - Trade Finance Forum
 • Kommissionen for Marketing og reklame
 • Kommissionen for Handelsret og praksis
 • Kommissionen for Miljø og Energi
 • Skattekommissionen
 • Konkurrencekommissionen
 • Kommissionen for Digital Økonomi 
 • Kommissionen for Immaterialret
 • Kommissionen for Handel- og investeringspolitik 
 • Trade Finance Compliance (Arbejdsgruppe) 
 • Incoterms (Arbejdsgruppe) herunder kommissionen for Told- og handelsfacilitering

Kontakt info@iccdanmark.dk for mere information og/eller et kald hvor vi fortæller om mulighederne. 

 

Her kan du læse mere om det danske arbejde: iccdanmark.dk/kommissionerne/

Her kan du læse mere om det internationale arbejde: Global insights - ICC - International Chamber of Commerce (iccwbo.org)