Christina Egelund og Søren Gade var hovedtalerne ved årsmiddagen

I år havde vi den ære at byde velkommen til to gæstetalere ved den traditionsrige årsmiddag på Børsen: Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og Folketingets formand Søren Gade.

Med en stor indsigt i samspillet mellem erhvervsliv og forskning fremhævede Christina Egelund synergien, der er nødvendig for at drive innovation og vækst fremad. Hendes indlæg understregede vigtigheden af samarbejde mellem forskellige sektorer og betydningen af forskning i erhvervslivets udvikling.

Søren Gade adresserede den afgørende rolle, som internationale samarbejder spiller. Han talte om, hvordan den globale orden i lyset af nutidige udfordringer og konstant forandring kræver en styrket fælles indsats og forståelse på tværs af landegrænser.

Mange tak til årets to gæstetalere, Christina Egelund og Søren Gade, fordi I ville gæste årsmiddagen i år.