Voldgiftskommissionen


Commission on Arbitration (Voldgiftskommission)

ICCs voldgiftskommission udarbejder og reviderer de retningslinjer og regelsæt, som gør sig gældende indenfor international mægling og konfliktløsning. Kommissionen bidrager med nye policy initiativer og stiller konkrete værktøjer til rådighed for virksomhederne. Derudover udarbejdes der rapporter og guidelines relateret til voldgiftens retlige procedurer og praksis.