Kommissionen for konkurrenceretlige anliggender


Commission on Competition (Kommission for konkurrenceretlige anliggender)

Kommissionen arbejder for at sætte erhvervslivets aftryk på de konkurrenceretlige regler som fastsættes internationalt. Blandt andet bringer kommissionen privatsektor erfaring til ICN (International Competition Network), vedrører implementering af konkurrenceret, karteller og virksomhedssammenlægninger. Herudover kommenterer kommissionen på EU forslag vedrørende konkurrenceret, ligesom der gives et privatsektor perspektiv på udviklingen indenfor konkurrencemæssig policy formulering i forskellige regioner.