Kommissionen for immaterialretlige anliggender


Commission on Intellectual Property (Kommission for immaterialretlige anliggender)

Kommissionen er med til at udpege væsentlige problemstillinger af immaterialretlig karakter for erhvervslivet på globalt plan. Gennem sine oplysningskampagner fremmer kommissionen den positive rolle af IP-systemet, rådgiver omkring effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser relateret til IP-systemet samt assisterer beslutningstagere i deres bestræbelser på at implementere og tilpasse sig systemets nye udfordringer. Som virksomhedernes globale talerør fører kommissionen for immaterialretlige anliggender en løbende og tæt dialog med politikformulerende mellemstatslige organisationer såsom World Intellectual Property Organization (WIPO) og Verdenshandelsorganisationen (WTO) samt andre internationale organisationer.