Kommissionen for energi og miljø


Commission on Energy and Environment (Kommission for energi og miljø)

Kommissionen rådgiver virksomheder i relation til den regulatoriske og markedsmæssige udvikling indenfor energi, klima og miljø. Samtidig assisterer kommissionen ICC i sin rolle som det primære globale talerør for virksomheder i forskellige mellemstatslige dialoger og forhandlinger, særligt i regi af FN. For bedre at kunne gå i dybden med konkrete problemstillinger har kommissionen nedsat en række ’task forces’, som beskæftiger sig med forskellige aktuelle emner, herunder eksempelvis grøn økonomi.