Banking Commission (Bank Kommission)

ICCs bank kommission udgør med over 600 medlemmer, den største af ICCs kommissioner. Det er i regi af bank kommissionen, at retningslinjerne for internationale finansielle transaktioner fastlægges. Kommissionen udgør et globalt forum, hvor den internationale bankverden kan drøfte anvendelse og fortolkning af bl.a. gældende handels-, garanti- og konfliktløsningsinstrumenter.

Commission on Corporate Responsibility & Anti-corruption (Kommission for CSR og anti-korruption)

ICCs CSR kommission arbejder på forskellige niveauer med virksomheders sociale ansvar. Kommissionen fungerer som erhvervslivets talerør overfor en lang række internationale organisationer, herunder i regi af FN og WTO. På samme vis udvikles der i regi af kommissionen en lang række konkrete værktøjer, som vejleder virksomheder i deres arbejde med social ansvarlighed.

Blandt andet har kommissionen arbejdet målrettet med en indsats mod korruption i international handel, og har i den forbindelse udviklet en række værktøjer til virksomheders håndtering af netop dette fænomen.